Meester Charlotte

  slaat spijkers met koppen!

Diensten        


Contractenrecht

Contracten en algemene voorwaarden: een bron van conflicten als ze niet worden nagekomen. Je kunt de ander daarop aanspreken en zelfs aansprakelijk stellen als je daar schade van ondervindt. Daar zijn spelregels voor. Meester Charlotte begrijpt het spel en gaat voor de knikkers. Ook ter voorkoming van deze conflicten ben je hier aan het goede adres.  Voor meer informatie.....

 

Incasso

Vervelend als je hebt geleverd zonder dat de factuur wordt voldaan. Nog vervelender is het als je na alle herinneringen aan het lijntje wordt gehouden. Het kan ook zijn dat je wakker ligt van een onterechte vordering en er wordt gedreigd met een deurwaarder die beslag legt op je eigendom. Meester Charlotte treedt daadkrachtig op om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt of dat er professioneel verweer wordt gevoerd als je onterecht wordt aangemaand. Voor meer informatie..... 


Huurrecht onroerend goed

Een goede huurovereenkomst kan niet altijd problemen voorkomen tussen huurder en verhuurder. Zaken als achterstallig onderhoud, gebreken, uithuiszetting en tijdige of opschortende huurbetaling kunnen leiden tot conflicten. Meester Charlotte staat zowel huurder als verhuurder bij in dergelijke situaties. Voor meer informatie.....


Arbeidsrecht

Als werknemer ben je verplicht om arbeid te leveren en de werkgever heeft de plicht om je daarvoor loon te betalen. Het arbeidsrecht is constant in beweging en zaken als flexibele contracten, te late betaling van loon, ontslagrecht, disfunctioneren en doorbetaling tijdens ziekte zijn slechts voorbeelden die de arbeidsrelatie kunnen verzieken. Hulp nodig? Meester Charlotte adviseert en treedt kordaat op. Voor meer informatie.....


 E-commerce recht

Webshops rijzen als paddenstoelen uit de grond en online shoppen maakt deel uit van ons dagelijks leven. Vaak moet vooraf worden betaald en is het afwachten of het product voldoet aan de verwachting of dat er wel wordt geleverd. Wat je rechten zijn voor deze en overige gevallen bij consumentenkoop kan Meester Charlotte je precies uitleggen en bij problemen actie ondernemen. Voor meer informatie.....


Bestuursrecht 

De overheid  bestaat o.a. uit rijksoverheid, de provinciale staten, de gemeenten en de waterschappen. Hoe je het ook went of keert: alle burgers hebben met de overheid te maken. Of het nu gaat om een aanvraag voor een vergunning, een uitkering, de belastingdienst of de arbeidsinspectie: de ambtelijke wereld is voor veel burgers een vreemde omgeving. Maar niet voor Meester Charlotte. Voor meer informatie.....  


Europees recht en Internationaal recht

Het openstellen van de grenzen binnen de EU biedt burgers en ondernemingen veel mogelijkheden. Het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en diensten biedt nieuwe mogelijkheden om in landen binnen de EU te werken, te studeren en om nieuwe vestigingen te openen. Tegelijkertijd heeft de Europese wet- en regelgeving invloed op het nationale recht. Ingewikkeld? Niet voor Meester Charlotte. Voor meer informatie.....